Showing 1 Result(s)

Hà Nội phía anh giờ ngớt mưa chưa?

“Hà Nội phía anh giờ ngớt mưa chưa?…” 17 tuổi, tôi đã từng muốn sau này sẽ có người yêu ở Hà Nội, đơn giản chỉ để… viết lên blog câu thơ này. Xét cho cùng, yêu đương cũng chỉ là cái cớ chính đáng để tôi thổi những cảm xúc không đầu không đuôi …