Giao Giao Wonderland

Mình có một góc nho nhỏ gọi là Giao Giao Wonderland để:

  • Mở các workshop hướng dẫn viết chữ Calligraphy. Bạn có thể xem lịch các workshop tiếp theo tại đây hoặc đăng ký vào danh sách chờ nếu chưa có lịch khóa tiếp theo nhé.
  • Bán mấy món đồ nhỏ mình vẽ vời, thiết kế: thiệp, sổ tay… (có gì bán đó). Mục đích ra đời của các em ấy: chuyên chở tình yêu và những điều dễ thương đến khắp Vũ Trụ.

Mọi người có thể ghé fanpage chơi nha.

Còn nếu đủ duyên, thì mình sẽ gặp ❤

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: