28 Ngày Biết Ơn – Ngày 26: Magically Transform Mistakes Into Blessings

Cảm ơn tác phẩm Notebook đầu tay tuyệt vời đã khiến mình có cảm hứng làm thiệt nhiều hơn nữa. Cảm ơn Trâm Rùa đã order để mình khám phá được thêm một tác phẩm nữa mình có thể làm. Cảm ơn vì mình có thể đặt được vé máy bay từ 14/2 đến 24/2 … Continue reading 28 Ngày Biết Ơn – Ngày 26: Magically Transform Mistakes Into Blessings