Lux Zet

Lux  Lux là tên Ba đặt cho con, là tên thân mật để cả nhà gọi. Nghe Ba giải thích thì do ngày xưa Mẹ hay tắm sữa tắm Lux nên lấy luôn để đặt tên con!? Hồi nhỏ thấy tên mình kỳ kỳ, lại ghi bằng tiếng Anh nữa, không giống ai hết. Bạn … Continue reading Lux Zet

Rồi bạn sẽ nhận lại xứng đáng hơn rất nhiều những gì bạn đã cho đi…

Add facebook của bạn có lẽ cũng cả năm trời rồi, chưa bao giờ thấy bạn lên facebook, chưa bao giờ thấy bạn comment tám chuyện với bất cứ ai, chưa bao giờ thấy bạn update bất kỳ thứ gì. Đùng một cái bạn sms để tham gia trò chơi của mình (mà cũng từ … Continue reading Rồi bạn sẽ nhận lại xứng đáng hơn rất nhiều những gì bạn đã cho đi…