38020205_1742913515786215_6921622097114431488_n-e1538723451273.jpg

Mình tìm đến khóa học viết của Giao Giao để tìm lại bình an trong tâm hồn. Và mình tìm thấy được nó ở Giao Giao Wonderland. Điều mình thích nhất ở đây có lẽ là Giao Giao cho phép mọi người sáng tạo, không gò ép một ai theo một cái chuẩn chung, mà tạo cho mọi người không gian và điều kiện để trở thành người nghệ sĩ của chính mình.

Học xong, mình vẫn thích viết chữ, vì nó rất bình an. Đặc biệt, bây giờ mình còn dùng chữ để gieo yêu thương nữa. Cảm ơn cảm ơn Giao Giao vì khóa học dễ thương.

Trương Thảo Lam – Workshop 06