Workshop Brush Calligraphy

Học viết chữ cũng là học… thiền: trở về với hiện tại, chỉ còn mình với chính mình.

Mọi người có thể cập nhật lịch event ở đây nhé. Mong mọi người đến chơi với chữ cùng Giao.

31949287_1633485570062344_1217001372986114048_o
Chữ Giao viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *