Workshop Brush Calligraphy

Học viết chữ cũng là học… thiền: trở về với hiện tại, chỉ còn mình với chính mình.

Mọi người có thể cập nhật lịch event ở đây nhé. Mong mọi người đến chơi với chữ cùng Giao.

31949287_1633485570062344_1217001372986114048_o
Chữ Giao viết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s