Mình & sách

Sau mấy năm bỏ đọc sách vì ”bội thực” sách self-help (thời sinh viên đọc quá nhiều), gần đây mình mới tìm lại được cảm hứng đọc sách mỗi ngày.

Vài thay đổi nhỏ xíu trong mối quan hệ giữa mình với sách:

– Đọc và chia sẻ ngay bài học: mình thực hành được nhờ 3’ đọc sách mỗi ngày với nhóm Hạnh Phúc Sớm Mai lúc 5h sáng. Vừa đọc sách vừa học cách diễn giải lại theo ý mình, giúp mình hiểu được sâu hơn bài học đó.

– Ghi chú thẳng vào trang sách (thay vì cảm thấy tội lỗi rồi giữ sách quá ”trong sạch”): giúp mình đối thoại được với tác giả, và ghi xuống ngay cảm xúc và suy nghĩ lúc mình đọc được một ý gì đó thú vị.

– Tóm tắt lại quyển sách sau khi đọc xong: giai đoạn này mình sẽ đọc lại lần 2 để lấy ý chính, rồi tổng hợp thành một file riêng về quyển sách đó. Thường đây là giai đoạn giúp mình hiểu quyển sách sâu hơn và bao quát hơn.

– Thanh lọc toàn bộ các sách mà mình không còn thấy “kết nối” khi chạm vào nữa, dù đó là sách đã đọc hay chưa đọc. Đây là bài học mình học được từ quyển sách “Dọn dẹp cùng Marie Kondo”.

Bài viết kỷ niệm 2 tháng mình xoá toàn bộ game trong điện thoại, thay bằng việc đọc sách / học tiếng Hàn trong thời gian rảnh (dù chỉ vài phút).

Nhờ vậy mà đọc xong được 6 quyển sách trong 2 tháng và học tiếng Hàn được 77 ngày rồi. Mỗi ngày một chút mà cộng lại thấy nhiều ghê!!!

Trích một quote đọc được sáng nay:

TIME = Today Is My Everything – Hôm nay là tất cả những gì mình có. 

02.09.2022

Featured Image: Illustration by Zina Iugai (Behance)

Share your thoughts