Không bắt đầu, không kết thúc, cứ thế mà thôi. Hãy để những cảm xúc mãi như thế…

Quen bạn rất tình cờ và bất ngờ. Hồi ấy còn Yahoo! 360, cái thói "chảnh chọe" của mình không accept bất kỳ ai nếu thấy không cần thiết và không quen biết (mà bây giờ vẫn thế) :)), thế mà chỉ vì cái sms đính kèm của bạn mà mình đồng ý kết bạn, … Continue reading Không bắt đầu, không kết thúc, cứ thế mà thôi. Hãy để những cảm xúc mãi như thế…

Thư của một 9x gửi thế hệ đi trước

Tôi muốn mở đầu bức thư này bằng cách mời mọi người… tạm ngừng đọc nó và làm một động tác sau đây: vào Google và gõ “9X”. Bạn thấy gì? Khoảng 18.000.000 kết quả đươc tìm thấy. Hãy chỉ lướt qua 3 trang đầu tiên thôi, bạn đếm được bao nhiêu điều tiêu cực? Quá … Continue reading Thư của một 9x gửi thế hệ đi trước