My AN Team – Những con người đứng đằng sau sân khấu

Giờ mới hoàn hồn lại để viết nhật ký về những con người này. Ý tưởng bắt đầu từ một cuộc hội họp ăn hột vịt lộn lúc 1h sáng. 2 tuần sau đó team AN (Appreciation Night) chính thức được thành lập, sau này đổi tên buổi này thành Coach Gathering nhưng cái tên … Continue reading My AN Team – Những con người đứng đằng sau sân khấu

Tại sao chúng ta lựa chọn làm Coach?

Chỉ là có những điều không thể nói thành lời chỉ là có những yêu thương rất đơn giản… vậy thôi!  Một buổi tối mở ra với rất nhiều tiếng cười, tiếp diễn bằng rất nhiều nước mắt, rồi đóng lại bằng những giai điệu lắng đọng lòng người…  Một buổi tối gặp lại những … Continue reading Tại sao chúng ta lựa chọn làm Coach?