Rồi bạn sẽ nhận lại xứng đáng hơn rất nhiều những gì bạn đã cho đi…

Add facebook của bạn có lẽ cũng cả năm trời rồi, chưa bao giờ thấy bạn lên facebook, chưa bao giờ thấy bạn comment tám chuyện với bất cứ ai, chưa bao giờ thấy bạn update bất kỳ thứ gì. Đùng một cái bạn sms để tham gia trò chơi của mình (mà cũng từ … Continue reading Rồi bạn sẽ nhận lại xứng đáng hơn rất nhiều những gì bạn đã cho đi…